דמוקרטי ניסויי ע''ש יעקב חזן

דמוקרטי ניסויי ע''ש יעקב חזן

דפי קשר תשע"ח

ניהול

ועדות בית הספר

ועדות בית הספר נבחרות על ידי הפרלמנט. כל אשת צוות, ילד או הורה רשאי/ת להציע עצמו/ה לבחירה. בכל ועדה יש לפחות מבוגר/ת אחד. הוועדות מוסמכות לקבל החלטות ולהשתמש בתקציבים למטרות שלשמן הן פועלות. כל חברי הקהילה מוזמנים לפנות ביוזמות או בהארות לוועדות השונות.

ידיעון ומערכת

ידיעון ומערכות

ידיעון ומערכות בית הספר לשנת הלימודים תשע"ח. מומלץ לקרוא את הידיעון, ולעיין במערכות המחולקות לפי בתים

עיתון

תשע"ו

קהילת בתי הספר הדמוקרטים

פרוטוקולים פרלמנט ארצי

חשבון

גשר מחט"ב לחט"ע

חומרים למסיימי ט', לקראת החטיבה העליונה. לכל המעוניינים לתרגל בחופש.

ערבית

ערבית

ועדת תקציב

תקציב תשע"ח

התקציב המאושר על ידי הפרלמנט לשנת הלימודים תשע"ח.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA