יום ב', ל’ בכסלו תשע”ח
דף הבית חוקת ביה"ס ידיעון ומערכת חיים משותפים יצירת קשר פורטל עירוני
פרלמנט חוקי ביה"ס ועדות מקצועות לימוד דפי קשר יעקב חזן.
יער קפלן בכפר-סבא הוא אתר בעל חשיבות גדולה כשטח ירוק וכמשאב סביבתי חיוני לאיכות חיי התושבים. הוא מהשטחים האחרונים בעיר שמתקיימים בהם סממני בר. חשיבותו מתבטאת בערכים סביבתיים, חברתיים וחינוכיים של קירוב האדם לערכי הטבע ושימורם. היער ממוקם בגבעה בחלקה הצפון-מזרחי של העיר כפר-סבא.הכניסה ליער היא מרחוב חולדה הנביאה, מחלקו הצפוני של הרחוב. ניתן גם להיכנס לחורשה משביל העפר שבכיכר תרי עשר/דניאל /ישעיהו שמקיפה את החווה החקלאית ובית הספר הדמוקרטי. שטחו של היער הוא כ- 40 דונם, האקליפטוסים ביער בני כ- 60 שנה. ביער נותרו ארבעה אלוני תבור ויש פריחה של גיאופיטים ביניהם פריחה מרהיבה של צבעוני השרון וצמחים אנדמים רבים. פרויקט שיקום יער קפלן התחיל בקבוצת המנהיגות הסביבתית מבית הספר הדמוקרטי כפר-סבא, שהצליחה לשנות את היעוד של היער, הסמוך לבית הספר, מפארק מלאכותי- לטבע עירוני לרווחת תושבי כפר-סבא.
קרא עוד...
טיולים
ספריה
קיימות
תמונות מחיי ביה"ס
עיתון
בוגרי בית הספר
רישום לבית הספר
חגים, אירועים וחופשות
סדר יום
הודעות
קהילת בתי הספר הדמוקרטים
חשבון
ערבית
ועדת תקציב
למידה בשעת חירום