יום ב', ל’ בכסלו תשע”ח
דף הבית חוקת ביה"ס ידיעון ומערכת חיים משותפים יצירת קשר פורטל עירוני
פרלמנט חוקי ביה"ס ועדות מקצועות לימוד דפי קשר יעקב חזן.
התקציב המאושר על ידי הפרלמנט לשנת הלימודים תשע"ח.

חט"צ 4500 יסודי 5000 ביניים 4000 עליונה 4000 אמנות 2200 אנגלית 17500 בטיחות בדרכים 3100 גאוגרפיה 4000 גינה לימודית 4000 דרמה 14000 היסטוריה ואזרחות 1000 חיזוקית 1000 חינוך גופני 3000 חשבון 13500 מדעים 15000 מוסיקה 4000 שורשים 3000 מחול 12000 מחשבים 5000 משחקי חשיבה 500 ספרות 4500 ספריה 18000 עברית 8000 ערבית 1000 פיזיקה וטכנולוגיה 5000 טיפולי 1200 תאטרון בובות 2500 תקשורת חט"ע 1000 מכינה (יג') 3000 תנ"ך 7950 לימוד שחיה 3600 תקציב יב' 3000 מסיבת סיום 15000 ועדת טיולים 195000 ועדת ארועים 8000 ועדת תרבות 16000 ועדת ביקורים 500 ועדת משמעת 200 ועדת עיצוב וחצר 6000 ועדת ספורט 3000 צוות טכני 4500 ועדת מערכת 3700 ידיעון 600 שמירה 3000 ניהול 3000 קהילה בתי הספר הדמוקרטים 5400 אחזקת מקום 9000 אספקה שוטפת 18000 גינון 8000 מזכירות 11500 מכונת צילום 500 רזרבה 28250 סה"כ 540000