יום ב', ל’ בכסלו תשע”ח
דף הבית חוקת ביה"ס ידיעון ומערכת חיים משותפים יצירת קשר פורטל עירוני
פרלמנט חוקי ביה"ס ועדות מקצועות לימוד דפי קשר יעקב חזן.
הרישום לשנת הלימודים תשע"ט עדיין לא החל.תאריך והנחיות יפורסמו בהמשך.

הרישום לשנת הלימודים תשע"ט עדיין לא החל.תאריך תחילת הרישום והנחיות יפורסמו בהמשך.