יום ד', כח’ בתשרי תשע”ח
דף הבית חוקת ביה"ס ידיעון ומערכת חיים משותפים יצירת קשר פורטל עירוני
פרלמנט חוקי ביה"ס ועדות מקצועות לימוד דפי קשר יעקב חזן
הרישום לשנת הלימודים תשע"ח (לכיתות א'-ט') יתחיל ביום ראשון, 29.1.2017, ויסתיים ביום שישי, 17.2.17.

הרישום לשנת הלימודים תשע"ח (לכיתות א'-ט') יתחיל ביום ראשון, 29.1.2017, וייסתיים ביום שישי, 17.2.2017. מפגשי הכרות וסיורים: יום שישי, 20.1.2017, בשעה 9:00.יום שישי, 3.2.2017, בשעה 9:00. רישום לכיתה י' יתקיים בימים חמישי עד שלישי, 2-7.3.2017.סיור למתעניינים ברישום לתיכון, יתקיים ביום שישי, 24.2.2017, בשעה 9:00. את טופס הרישום ניתן להוריד כאן: טופס רישום לשנת הלימודים תשע"ח