יום ב', ל’ בכסלו תשע”ח
דף הבית חוקת ביה"ס ידיעון ומערכת חיים משותפים יצירת קשר פורטל עירוני
פרלמנט חוקי ביה"ס ועדות מקצועות לימוד דפי קשר יעקב חזן.

קודם אנו מעצבים את ביתנו, ובהמשך, הבית שלנו מעצב אותנו. ( וינסטון צ'רצ'יל )אנו רואים בבית מקום משמעותי לילדים ולחברי צוות, הוא מהווה מרחב ליצירת קירבה ושייכות, ליצירת אותו מקום בטוח ומגן.גם השנה מצטרפים לבית ילדים חדשים. הפעילויות הקבוצתיות הראשונות יוקדשו לנושא הכרות וגיבוש. הדגש החברתי של הבית יתמקד בנושא חברות, תקשורת אישית ובינאישית, לחץ חברתי, ורשתות חברתיות. נמשיך עם יוזמות בית ספריות, לקיחת חלק פעיל בועדות השונות, מעורבות בקהילה וכו'.אנו החונכים שמים דגש על רב הגילאיות בבית חט"ב ועל קבלת כל הילדים בבית.במהלך השנה ייבחר ועד בית לאחר בחירת הקבוצות הקבועות. אנו רואים את תפקיד הועד מרכזי ביותר לפעילות הבית אך כמובן שכל זה יעשה בהתאם לרצון הילדים ולשיתוף הפעולה שלהם בנושא. נושאים נוספים שנעסוק בהם השנה: קבלת השונה, זהות אישית, זהות חברתית, מיניות, התמכרויות ועוד... נושאים אלו ורבים נוספים יועברו במסגרת השעה החברתית ובמסגרת מפגשי הבוקר והמפגשים האישיים .בנושא "חיים משותפים" אנו מתכננים להרחיב ולהעמיק את הפעילות בחט"ב ולקיים מספר שיעורים שיילמדו במשותף, לצד פרויקטים משותפים יחד עם בית הספר אלמג'ד בטייבה.לידור בן השירות ימשיך גם השנה לאייש את רוב שעות הבית.אנחנו מזמינים את חברי הקהילה לקחת חלק פעיל בחיינו ונשמח למעורבות בכל התחומים, גם כאלו שאנחנו לא חשבנו עליהם.אנחנו מאחלים לכולם שנה שמחה ומעניינת! חונכי הבית:אבישי, ארי , דנה, חן, מעין, נמרוד, וענת.