יום ב', ל’ בכסלו תשע”ח
דף הבית חוקת ביה"ס ידיעון ומערכת
חיים משותפים יצירת קשר
פורטל עירוני פרלמנט חוקי ביה"ס
ועדות מקצועות לימוד דפי קשר
יעקב חזן .
ועדות בית הספר

ועדות בית הספר נבחרות על ידי הפרלמנט. כל אשת צוות, ילד או הורה רשאי/ת להציע עצמו/ה לבחירה. בכל ועדה יש לפחות מבוגר/ת אחד. הוועדות מוסמכות לקבל החלטות ולהשתמש בתקציבים למטרות שלשמן הן פועלות. כל חברי הקהילה מוזמנים לפנות ביוזמות או בהארות לוועדות השונות.
ידיעון ומערכות

ידיעון ומערכות בית הספר לשנת הלימודים תשע"ח. מומלץ לקרוא את הידיעון, ולעיין במערכות המחולקות לפי בתים
קרא עוד...
פרוטוקולים פרלמנט ארצי

קרא עוד...
חומרים למסיימי ט', לקראת החטיבה העליונה. לכל המעוניינים לתרגל בחופש.
קרא עוד...
ערבית

קרא עוד...
התקציב המאושר על ידי הפרלמנט לשנת הלימודים תשע"ח.
קרא עוד...