יום ו', כו’ באב תשע”ז
דף הבית חוקת ביה"ס ידיעון ומערכת
חיים משותפים יצירת קשר
פורטל עירוני פרלמנט חוקי ביה"ס
ועדות מקצועות לימוד דפי קשר
יעקב חזן .
חומרים למסיימי ט', לקראת החטיבה העליונה. לכל המעוניינים לתרגל בחופש.
קרא עוד...
ועדות בית הספר

ועדות בית הספר נבחרות על ידי הפרלמנט. כל אשת צוות, ילד או הורה רשאי/ת להציע עצמו/ה לבחירה. בכל ועדה יש לפחות מבוגר/ת אחד. הוועדות מוסמכות לקבל החלטות ולהשתמש בתקציבים למטרות שלשמן הן פועלות. כל חברי הקהילה מוזמנים לפנות ביוזמות או בהארות לוועדות השונות.
תוכנית הטיולים לשנת הלימודים תשע"ז

בתוכנית הטיולים לשנה זו זכאי כל ילד להשתתף בארבעה ימי טיול, בהתאם למגבלות הגיל. ניתן לבחור בשילובים שונים לפי הפירוט הבא: לילדי החט"צ מוצעים ארבעה ימי טיול חד יומיים, ברמת קושי מתאימה לגילם. הטיולים מתוכננים להסתיים בשעה 14:30. טיולים אלו מוצעים גם לצעירי היסודי. ילדי היסודי יכולים לבחור ארבעה טיולים חד יומיים, או שני טיולים חד יומיים וטיול אחד בן יומיים.ילדי חט"ב יכולים לבחור ארבעה טיולים חד יומיים, או שני טיולים חד יומיים וטיול אחד בן יומיים, או טיול חד יומי וטיול בן שלושה ימים. לילדי החט"ע בחירה כמו בחט"ב, בנוסף לאפשרות של טיול בן ארבעה ימים.
קרא עוד...
רישום לשנת הלימודים תשע"ח

הרישום לשנת הלימודים תשע"ח (לכיתות א'-ט') יתחיל ביום ראשון, 29.1.2017, ויסתיים ביום שישי, 17.2.17.
קרא עוד...
פרוטוקולים פרלמנט ארצי

קרא עוד...
ערבית

קרא עוד...
התקציב המאושר על ידי הפרלמנט לשנת הלימודים תשע"ח.
קרא עוד...


יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS