יום ד', ז’ בתמוז תשע”ח
דף הבית חוקת ביה"ס ידיעון ומערכת חיים משותפים יצירת קשר פורטל עירוני
פרלמנט חוקי ביה"ס ועדות מקצועות לימוד דפי קשר יעקב חזן







.
ועדות בית הספר נבחרות על ידי הפרלמנט. כל אשת צוות, ילד או הורה רשאי/ת להציע עצמו/ה לבחירה. בכל ועדה יש לפחות מבוגר/ת אחד. הוועדות מוסמכות לקבל החלטות ולהשתמש בתקציבים למטרות שלשמן הן פועלות. כל חברי הקהילה מוזמנים לפנות ביוזמות או בהארות לוועדות השונות.
ידיעון ומערכות בית הספר לשנת הלימודים תשע"ח. מומלץ לקרוא את הידיעון, ולעיין במערכות המחולקות לפי בתים
קרא עוד...
בכל מחזור מתקבלים עד 30 ילדים, כך שבכיתה א' יש 30 מקומות פנויים, ובשאר הכיתות הקבלה היא על בסיס מקום פנוי, תוך שמירה על איזון בין בנים לבנות. יש עדיפות בהרשמה לתושבי כפר-סבא ולילדים שיש להם אחים הלומדים בבית הספר. האמור לעיל, הנו בכפוף לשיקולים מערכתיים וחינוכיים אותם שוקלת עיריית כפר- סבא, בהתאם להוראות הדין, וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך העוסקים בנושא. תשובות לנרשמים לכיתה א' יתקבלו לקראת אמצע חודש יוני, לאחר סיום תהליך ההרשמה לבתי הספר בעיר. לשאר הגילאים תשלח תשובה באם יתפנה מקום, אנא המתינו בסבלנות.
קרא עוד...
חומרים למסיימי ט', לקראת החטיבה העליונה. לכל המעוניינים לתרגל בחופש.
קרא עוד...
קרא עוד...
התקציב המאושר על ידי הפרלמנט לשנת הלימודים תשע"ח.
קרא עוד...
בשנת הלימודים תשע"ט תפתח שלוחה עצמאית במודל סאדברי לבית הספר הדמוקרטי ע"ש יעקב חזן. מודל סאדברי הינו מסורת ארוכת שנים של עשרות בתי ספר בישראל ובעולם.בבתי ספר סאדברי מאמינים ביכולתו ובזכותו של כל אדם לעצב את חייו ולהתפתח לפי הבנתו. בית הספר מקיים קהילה רב גילית מגיל 6 - 18, במרחב אחד ללא חלוקה לכיתות ולשכבות, קהילה המבוססת על כבוד הדדי ולקיחת אחריות.
קרא עוד...
טיולים
ספריה
קיימות
תמונות מחיי ביה"ס
עיתון
בוגרי בית הספר
רישום לבית הספר
חגים, אירועים וחופשות
סדר יום
הודעות
קהילת בתי הספר הדמוקרטים
חשבון
ערבית
ועדת תקציב
סאדברי
למידה בשעת חירום