יום ו', כו’ באב תשע”ז
דף הבית חוקת ביה"ס ידיעון ומערכת חיים משותפים יצירת קשר פורטל עירוני
פרלמנט חוקי ביה"ס ועדות מקצועות לימוד דפי קשר יעקב חזן.
חומרים למסיימי ט', לקראת החטיבה העליונה. לכל המעוניינים לתרגל בחופש.
קרא עוד...
ועדות בית הספר נבחרות על ידי הפרלמנט. כל אשת צוות, ילד או הורה רשאי/ת להציע עצמו/ה לבחירה. בכל ועדה יש לפחות מבוגר/ת אחד. הוועדות מוסמכות לקבל החלטות ולהשתמש בתקציבים למטרות שלשמן הן פועלות. כל חברי הקהילה מוזמנים לפנות ביוזמות או בהארות לוועדות השונות.
בתוכנית הטיולים לשנה זו זכאי כל ילד להשתתף בארבעה ימי טיול, בהתאם למגבלות הגיל. ניתן לבחור בשילובים שונים לפי הפירוט הבא: לילדי החט"צ מוצעים ארבעה ימי טיול חד יומיים, ברמת קושי מתאימה לגילם. הטיולים מתוכננים להסתיים בשעה 14:30. טיולים אלו מוצעים גם לצעירי היסודי. ילדי היסודי יכולים לבחור ארבעה טיולים חד יומיים, או שני טיולים חד יומיים וטיול אחד בן יומיים.ילדי חט"ב יכולים לבחור ארבעה טיולים חד יומיים, או שני טיולים חד יומיים וטיול אחד בן יומיים, או טיול חד יומי וטיול בן שלושה ימים. לילדי החט"ע בחירה כמו בחט"ב, בנוסף לאפשרות של טיול בן ארבעה ימים.
קרא עוד...
הרישום לשנת הלימודים תשע"ח (לכיתות א'-ט') יתחיל ביום ראשון, 29.1.2017, ויסתיים ביום שישי, 17.2.17.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
התקציב המאושר על ידי הפרלמנט לשנת הלימודים תשע"ח.
קרא עוד...
רצועות
טיולים
ספריה
קיימות
תמונות מחיי ביה"ס
עיתון
בוגרי בית הספר
רישום לבית הספר
חגים, אירועים וחופשות
סדר יום
הודעות
קהילת בתי הספר הדמוקרטים
חשבון
ערבית
ועדת תקציב
למידה בשעת חירום
 
 


יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS